Markedsfoeringsplan-strategi-maal

Markedsføringsplan

Markedsføringsplanen er en plan for, hvordan virksomheden kommer i kontakt med potentielle kunder, og konverterer (flest mulig af) dem til betalende kunder.

Mange opfatter markedsføring som en kreativ opgave. Det er det også – men 80% af arbejdet handler om at definere og planlægge opgaven i en markedsføringsplan, så:

  • der sættes ind netop, hvor der er brug for det
  • de relevante kunder rammes der hvor de er og med de helt rigtige budskaber
  • budgettet udnyttes optimalt uden spild (på fx hovsa-, plejer- og ”et godt tilbud”-aktiviteter)
  • markedsføringsplanen løbende evalueres og tilpasses
  • indsatsen giver de bedste resultater ift de definerede mål.
Markedsfoeringsplan

Markedsføringsplan med -strategi og -mål

En stærk markedsføringsplan baseres på en markedsføringsstrategi og -mål, som tager udgangspunkt i virksomhedens forretningsplan.

Derfor starter min markedsføringsplan altid med at definere strategi og målsætninger. Og den slutter først, når målene er nået!

Alt for mange virksomheder mangler en digital markedsføringsplan og -strategi

Og det på trods af at over 80% af virksomhederne mener, at den digitale synlighed og opmærksomhed er livsvigtig for dem.

Jo mere du ønsker at få ud af din digitale markedsføring, jo vigtigere er det at definere en strategi, nogle målbare mål og en plan for, hvordan du vil nå dem.

Strategien og målene bør understøtte din virksomheds forretningsstrategi og -mål. Det giver tydelig retning i arbejdet, og sikrer fokus på at nå målene. For uden målbare mål er det svært at afgøre om indsatsen har været en succes.

smart-markedsfoeringsplan

Målbare mål er SMART mål - ambitiøse og opnåelige

S = Specifikke

M = Målbare

A = Achievable (opnåelige)

R = Realistiske

T = Tidsfastsatte

Start enkelt med en markedsføringsplan

Det behøver ikke være en stor forkromet plan, som det tager lang tid at udvikle. Det er fint at starte i det små og komme i gang – og så bygge på og udvide planen, når man er kommet i gang.

Markedsfoeringsplan-maalgruppe

Hvem er målgruppen?

Hvem er kunderne? Hvad kendetegner den typiske kunde?

Hvad vil de opnå? Hvad vil de undgå? Hvorfor tvivler de?

Hvor befinder de sig? Fysisk? På de sociale og fysiske medier?

Jo mere præcist de beskrives, jo lettere er det at ramme dem “spot on”.

Se på kunderejsen

Hvordan er kundernes købsrejse?

Og hvor på rejsen har virksomheden mulighed for at ramme og påvirke dem (touch points)?

Hvor og med hvilke budskaber rammer vi dem mest effektivt på hvert enkelt touch point? 

Jo mere vi undersøger og beskriver kunderejsen, jo mere effektive bliver din markedsføringsplan, dens aktiviteter og budget.

Markedsfoeringsplan-kunderejsen

Mangler din virksomhed en digital markedsføringsplan, -strategi, og -mål?

Så lad os tage en uforpligtende snak om, hvad du har brug for og hvad jeg kan foreslå.